تا چند ماه آینده بادغیس توسط نور برق روشن خواهد شد

تا چند ماه آینده بادغیس توسط نور برق روشن خواهد شد

تا چند ماه آینده برق وارداتی از کشور ترکمنستان به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس وصل خواهد شد.   فیض محمد میرزازاده معاون والی بادغیس می‌گوید: کار پایه‌گذاری و سیم کشی خط برق وارداتی ترکمنستان رو به تکمیل شدن است و در...