بادغیس بی صبرانه منتظر فایبر نوری است

بادغیس بی صبرانه منتظر فایبر نوری است

مسئولان در ریاست مخابرات ولایت بادغیس می‌گویند جهان در حال پیشرفت بوده اما این ولایت تا کنون فاقد خط تلفن است و بی صبرانه منتظر رسیدن فایبر نوری است.   سید قاسم یوسفی رئیس اداره مخابرات ولایت بادغیس گفت که شرکت‌های...