در ولایت بادغیس مرکز صحی مخصوص کودکان وجود ندارد

در ولایت بادغیس مرکز صحی مخصوص کودکان وجود ندارد

مسئولان ریاست صحت عامه بادغیس می‌گویند که هیچ مرکز صحی ویژه‌ی برای کودکان در این ولایت وجود ندارد.   عبدالطیف روستایی، رییس صحت عامه بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که تمامی بیماران در بیمارستان مرکزی این ولایت به...