بادغیس شاهد شعارهای ضد پاکستان بود

بادغیس شاهد شعارهای ضد پاکستان بود

روز گذشته صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس دست به تظاهرات زدند. هدف این تظاهرات تقبیح نمودن حملات اخیر پاکستان به مرز تورخم بوده است. آنان در این تظاهرات حمایت خود را از نیروهای دولتی اعلام کرده و به ضد پاکستان شعار سر...