بادغیس در یک قدمی زیان کمرشکن

بادغیس در یک قدمی زیان کمرشکن

شماری از اعضای شورای ولایت بادغیس می‌گویند که در اثر کمبود بارندگی در این ولایت تعداد زیادی از کشاورزان در یک قدمی زیان کمرشکن قرار گرفته اند.   بهاءالدین قادسی عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که نزدیک به ۷۰ درصد از...