بادغیسیان گام به گام به‌سوی پیشرفت

بادغیسیان گام به گام به‌سوی پیشرفت

مسؤول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بادغیس می‌گوید که ۱۰ پروژه انکشافی این برنامه به هزینه بیش از۱۸میلیون ۴۰۵هزار و۳۵۷ افغانی در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به بهره‌برداری سپرده‌شده است که...