بادغیسیان دروازه‌های اداره‌های فوایدعامه و برشنا را بستند

بادغیسیان دروازه‌های اداره‌های فوایدعامه و برشنا را بستند

باشندگان بادغیس در واکنش به آنچه بی‌توجهی حکومت مرکزی نسبت پروژه‌های زیر بنایی می‌خوانند، مظاهره کردند. صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس پیش از چاشت امروز در شهر قلعه‌نو، مرکز این ولایت طی گردهمایی، دست به تظاهرات...