بادغیسی: تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان تا ماه حمل اعلام می‌شود

بادغیسی: تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان تا ماه حمل اعلام می‌شود

مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی دیگر به تأخیر انداخته نخواهد شد و تاریخ دقیق آن، در ماه حمل ۱۳۹۷ اعلان خواهد شد.   وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل...