باج گیری از صرافان، سرای شهزاده کابل را تعطیل کرد

باج گیری از صرافان، سرای شهزاده کابل را تعطیل کرد

شماری از صرافان سرای شاهزاده در کابل، امروز در یک اقدام اعتراضی نسبت به باج گیری از صرافان و نداشتن امنیت، دکان‌هایشان را بستند. به گفته این صرافان دولت برای تامین امنیت صرافان کاری نمی‌کند و زورمندان همواره از...