باج خواستن برخی مقام های دولتی غور از ریاست معارف آن ولایت

باج خواستن برخی مقام های دولتی غور از ریاست معارف آن ولایت

غور از جمله ولایات نسبتا محروم کشور می باشد که با وجود مصرف میلیون ها دالر در راستای رشد معارف کشور، هنوز هم  معارف ولایت غور با کمبودی های زیادی روبرواست.   رییس معارف ولایت غور و برخی فعالان مدنی آن ولایت اینجا در...