باج‌ گیری در مسیر بزرگ راه هرات – غور

باج‌ گیری در مسیر بزرگ راه هرات – غور

باج گیری در مسیر بزرگ‌راه هرات – غور، شکایت و نگرانی ساکنان این ولایت را برانگیخته است.   آنان می‌گویند که اخاذی از گذشته تا اکنون در این مسیر جریان دارد. این ساکنان می‌گویند که گروه‌های مسلح مردمی از مسیر شاهراه...