بئاتا شدوو؛ خواستار یکپارچگی اتحادیه اروپا شد

بئاتا شدوو؛ خواستار یکپارچگی اتحادیه اروپا شد

بئاتا شدوو نخست وزیر لهستان در گفتگوهای کشورهای گروه 'ویشه گراد' /کشورهای شرق مرکزی اروپا خواستار یکپارچگی و انسجام در اتحادیه اروپا شد. نخست وزیر لهستان همچنین هرگونه توزیع سهمیه پناهجویان در اتحادیه اروپا را رد کرد و...