ایکو: افغانستان جایگاه ویژه‌ای در حوزه ترانزیت بدست آورده است

ایکو: افغانستان جایگاه ویژه‌ای در حوزه ترانزیت بدست آورده است

سازمان ایکو گفته است که افغانستان جایگاه ویژه‌ای را در حوزه ترانزیت  و حمل و نقل زمینی در بین کشورهای آسیای میانه و سازمان ایکو بدست آورده است.   ایلینا واسیسکا مشاور ارشد ترانسپورتی سازمان ایکو گفت: کشورهای عضو ایکو...