این گونه بازاریابی اینترنتی موفقی داشته باشید

این گونه بازاریابی اینترنتی موفقی داشته باشید

نکته اول : اهمیت سادگی برای آن که بازاریابی تحت وب داشته باشید، حتما نیاز به داشتن دکترای بازاریابی ندارید. حتی لازم نیست قبل از آن تئوری های مختلف بازارهای گوناگون را بر اساس فلسفه های مختلف داشنمندان این رشته بدانید....