اینگونه کودک خود را بعد از کابوس‌های شبانه آرام کنیم!

اینگونه کودک خود را بعد از کابوس‌های شبانه آرام کنیم!

کابوس های مداوم به این معنی است که کودک شما از چیزی مضطرب یا نگران است. دلیل نگرانی های او ممکن است در دل اتفاقات بیشمار روزانه باشد. در ادامه گام های پیش رو را دنبال کنید تا هم شما هم کودکتان خواب آرامی را تجربه کنید.   ...