اینگونه از شر بوی بد پاهای خود خلاص شوید!

اینگونه از شر بوی بد پاهای خود خلاص شوید!

بوی آزار دهنده پاها مشکلی است که بسیاری را رنج می دهد و گاها خجالت زده می کند. غدد عرق ریز بیش از هر جای دیگری در پاهای انسان قرار دارند. رطوبت ایجاد شده در اثر عرق پا، این فرصت را به باکتری ها می دهد که رشد کنند. به صورت...