اینفانتینو خواهان اتحاد دوباره در فوتبال شد

اینفانتینو خواهان اتحاد دوباره در فوتبال شد

جانی اینفانتینو رییس فیفا پس از رسیدن به ریاست فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، خواهان اتحاد دوباره در این ورزش شد. آقای اینفانتیو که دبیر کل یوفا هم هست، جانشین سپ بلاتر، رییس پیشین فیفا شد. جانی اینفانتینو در انتخابات...