ایمیل سفیر امارات در واشنگتن فاش شد

ایمیل سفیر امارات در واشنگتن فاش شد

امارات متحده عربی هم خواستار گشایش دفتر طالبان در این کشور بوده است   در حالی که امارات متحده و عربستان سعودی قطر را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‎افگن متهم می‌سازند و روابط شان را با این کشور قطع کرده‎اند، اما یک...