ایمن الظواهری به آمریکا هشدار داد

ایمن الظواهری به آمریکا هشدار داد

رهبر القاعده به آمریکا هشدار داد درصورتی که جوهر سارنایف، کسی که در انفجارهای ماراتن بوستن در سال ۲۰۱۳ دست داشت، اعدام شود القاعده این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش روزنامه رأی الیوم، ایمن الظواهری، رهبر...