آیا ایسکو به حضورش در جمع رئال مادرید پایان می‌بخشد؟

آیا ایسکو به حضورش در جمع رئال مادرید پایان می‌بخشد؟

آیا ایسکو به حضورش در جمع رئال مادرید پایان می‌بخشد؟ این پرسشی است که ذهن برخی از هواداران رئال را به خود جلب کرده است.   این در حالی است که نیمکت‌نشینی‌های متواتر ایسکو در نیم فصل اول، ایسکو را به جستجوی تیم دیگر...