ایران: یگانه دشمن ما آمریکا است

ایران: یگانه دشمن ما آمریکا است

حسین سلامی فرمانده کل سپاه ایران گفته که کشورش جز از آمریکا دشمن دیگری ندارد. آقای سلامی که شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیون ملی ایران صحبت می‌کرد گفت که دور تازه مانورهای نظامی آنان در خلیج‌فارس آغازشده است. این در...