ایران و پاکستان توافق‌نامه‌های باارزش اقتصادی امضا می‌کنند

ایران و پاکستان توافق‌نامه‌های باارزش اقتصادی امضا می‌کنند

در سفر حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران به پاکستان، میان مقام‌های دو کشور شش توافقنامه همکاری امضاشده است. امضای این توافقنامه‌ها در بخش‌های اقتصادی، دیپلماتیک و صحی بوده است. حسن روحانی روز گذشته به پاکستان...