۴۲۴۰ نفر به دلایل مختلف از ایران وارد هرات شده است

۴۲۴۰ نفر به دلایل مختلف از ایران وارد هرات شده است

مسئولان در ریاست مهاجرین وعودت کننده‌گان ولایت هرات گفت که در جریان هفته گذشته نزدیک به ۴۲۴۰ نفر از مهاجرین افغان از کشور ایران به افغانستان برگشتند.   احمد جاوید نادم رئیس ریاست مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت هرات...