ایران: به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیاز نیست

ایران: به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیاز نیست

رییس مجلس نمایندگان ایران تاکید دارد که به حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان هیچ نیازی نیست.   رییس مجلس نمایندگان ایران هم چنین تاکید کرده است که نیروهای خارجی بی‌درنگ به ترک افغانستان اقدام نمایند. علی...