ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند

ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند

«سیدکمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز گذشته با محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد.   رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران را که در رأس یک هیئت آن کشور به کابل آمده بود، در قصر...