ایران ۸۰ درصد نیروهای حامی دولت سوریه را حمایت می‌کند

ایران ۸۰ درصد نیروهای حامی دولت سوریه را حمایت می‌کند

مک ماستر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور آمریکا مدعی است که ایران ۸۰ نیروهای حامی دولت سوریه را حمایت می‌کند.   مک ماستر می‌گوید که شبه‌نظامیان حامی دولت بشار اسد توسط ایران سازمان‌دهی می‌شوند. مک ماستر، نابودی گروه...