ایران در مراسم اهدای جوایز بهترین‌های فوتبال آسیا نخواهد بود

ایران در مراسم اهدای جوایز بهترین‌های فوتبال آسیا نخواهد بود

مهدی تاج٬ رییس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای اعتراض آمیز به شیخ سلمان٬ رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته‌ است که با توجه به اینکه ایران هیچ گزینه‌ای در فهرست بهترین‌های آسیا ندارد٬ هیچ نماینده‌ای از این کشور در...