هیئتی از مقام های ایرانی از ولایت خراسان رضوی به هرات سفر کرد

هیئتی از مقام های ایرانی از ولایت خراسان رضوی به هرات سفر کرد

هیئتی از مقام های ایرانی از ولایت خراسان رضوی به ولایت هرات سفر کرد. بر پایه ی اطلاعات خبرنامه مطبوعاتی سرکنسولگری کشور ایران در هرات این هیئت به منظور تقویت و توسعه روابط اقتصادی میان دو ولایت هم مرز این دو کشور به این...