ایران تلاش دارد عضو پنجم گفتگوهای صلح کشور شود

ایران تلاش دارد عضو پنجم گفتگوهای صلح کشور شود

پس از آمادگی پاکستان، امریکا و چین برای اشتراک درروند صلح افغانستان اکنون ایران علاقه‌مندی نشان داده که در نشست چهارجانبه در مورد صلح سهیم شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه کشور امروز به رسانه‌ها گفت که این...