ایران: ترکیه بالای رقیب بازنده ما شرط‌بندی می‌کند

ایران: ترکیه بالای رقیب بازنده ما شرط‌بندی می‌کند

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سخنانی با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر احتمال عملیات نظامی برخی از کشورها در سوریه گفت که این‌گونه اظهارنظرها "بیشتر شعار تبلیغاتی" است. وزیر خارجه ایران که به بروکسل سفرکرده است...