ایران انتقاد مجمع عمومی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را مردود دانست

ایران انتقاد مجمع عمومی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را مردود دانست

وزارت امور خارجه ایران رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور و توصیه به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ریاست جمهوری در سال آینده را محکوم کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در...