ایرانی‌ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان، صرف دخانیات می‌کنند

ایرانی‌ها سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان، صرف دخانیات می‌کنند

معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید مردم این کشور سالانه ده هزار میلیارد تومان صرف دخانیات می کنند. علی اکبر سیاری جمعه شب در شهرسبزوار گفت یکی از برنامه های وزارت بهداشت، جمع آوری قلیان از مراکز عمومی با همکاری قوه قضائیه...