از روز جهانی ایدز در هرات تجلیل شد

از روز جهانی ایدز در هرات تجلیل شد

از روز جهانی ایدز، صبح امروز طی مراسمی در هرات تجلیل به عمل آمد.   مسئولان ریاست صحت عامه هرات می‌گویند، آمار واقعات ایدز سال جاری نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است. محمد عارف شهرام مسئول بخش ایدز ریاست صحت عامه هرات...