ایجاد یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی پشت‌رود برای افزایش امنیت

ایجاد یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی پشت‌رود برای افزایش امنیت

مقام های امنیتی فراه یک پاسگاه امنیتی با تجهیزات قوی را در ولسوالی پشت‌رود ایجاد کردند. بر اساس خبرنامه ای که از سوی مقام ولایت فراه به تلویزیون چکاد ارسال شده است روزگذشته توریالی عبدیانی و شماری دیگر از مقام های نظامی...