ایجاد چند پاسگاه امنیتی در شاهراه قندوز- بغلان

ایجاد چند پاسگاه امنیتی در شاهراه قندوز- بغلان

حفیظ الله‌اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز گفت که این پاسگاه‌ها به خاطر تأمین امنیت بهتر مسیره عمومی قندوز – بغلان افراز شده و کار آن‌ها نیز امروز آغازشده است. به گفته وی، این پاسگاه‌ها شامل یک بیز و چندین پاسگاه در...