ایجاد نفاق قومی راهی جدید برای ناامن کردن شیندند است

ایجاد نفاق قومی راهی جدید برای ناامن کردن شیندند است

کشته شدن دو بزرگ قومی در ولسوالی شیندند سبب شده تا موج اعتراضات به افزایش ناامنی‌ها در این ولسوالی و بی‌توجهی حکومت به این موضوع زیاد شود. غلام حسن مجروح، کارشناس مسائل سیاسی و یکی از بزرگان قومی در شیندند به تلویزیون...