ایجاد خط ویژه هوایی برای انتقال محموله‌های تجاری کابل و دهلی نو

ایجاد خط ویژه هوایی برای انتقال محموله‌های تجاری کابل و دهلی نو

مقامات هندی گفته‌اند، کابل و دهلی نو به دلیل کاهش سطح روابط سیاسی شان با پاکستان، مانع گسترش روابط تجاری‌شان شده اند و در صدد راه‌اندازی خط ویژه هوایی برای انتقال محموله‌های تجاری هستند. مقامات هندی به خبرگزاری...