ایجاد خط ارتباطی بین فرماندهان نظامی افغان و پاکستانی

ایجاد خط ارتباطی بین فرماندهان نظامی افغان و پاکستانی

یک خط تلفنی مستقیم برای ارتباط فرماندهان نظامی افغانستان و پاکستان ایجادشده است. هدف از راه‌اندازی این خط، جلوگیری از تنش‌های مرزی و مبارزه با هراس‌افگنی گفته‌شده است. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که امیدوار است...