وزیران خارجه ایتالیا، آلمان و فرانسه در باره بحران پناهجویان گفتگو کردند

وزیران خارجه ایتالیا، آلمان و فرانسه در باره بحران پناهجویان گفتگو کردند

وزیران خارجه ایتالیا، آلمان و فرانسه در باره بحران پناهجویان گفتگو کردند این در حالی است که پیش‌تر وزیرخارجه ایتالیا ازکشورهای اروپایی خواسته بود تا بنادر خود را برای نجات کشتی پناهجویان باز کنند . ‌در این دیدار که...