ایالات متحده آمریکا بربام دنیا قرار گرفت

ایالات متحده آمریکا بربام دنیا قرار گرفت

المپیک ریو دو ژانیرو در برزیل، شب گذشته با حضور نمایندگان کشورها، مناطق و ورزشکاران مستقل از سراسر جهان، در مراسمی به کار خود پایان داد. بهترین نتیجه بازی‌های تابستانی ۲۰۱۶ چه از نظر شمار مدال، و رتبه‌ بندی، از آن...