نامزد وزارت خارجه امریکا ۱۸۰ میلیون دالر از اگزان دریافت می‌کند

نامزد وزارت خارجه امریکا ۱۸۰ میلیون دالر از اگزان دریافت می‌کند

رکس تیلرسون که از طرف دونالد ترامپ نامزد سکانداری وزارت خارجه آمریکاست برای قطع هرگونه روابط با شرکت اگزان موبیل که زمانی مدیر آن بود ۱۸۰ میلیون دالر خواهد گرفت. شرکت اگزان گفت که با این توافق آقای تیلرسون شرایط دولت...