ساخت وسیله نقلیه ای که با اکسیژن کار میکند

ساخت وسیله نقلیه ای که با اکسیژن کار میکند

گروهی از دانشجویان مصری موفق به ساخت وسیله نقلیه سه چرخی شدند که با اکسیژن کار میکند.   این وسیله که در حقیقت پروژه فارغ التحصیلی این دانشجویان است باعث کاهش مصرف انرژی و گسترش استفاده از انرژی پاک میشود. یکی از طراحان...