اکادمی جدید گمرکات و مالیات گشایش یافت

اکادمی جدید گمرکات و مالیات گشایش یافت

وزارت مالیه می‌گوید که این اکادمی که به هدف عرضه‌ی نیروی جدید بشری گمرکات مجهز به مهارت‌های عصری امور گمرکی غرض به‌وجود آوردن تسهیلات تجارتی، عیار نمودن گمرکات با معیارهای جهانی گمرکات، جمع‌آوری عواید گمرکی از اموال...