بزودی ساعت هوشمند اپل با دکمه‌های ثابت فیزیکی مجهز می‌شود

بزودی ساعت هوشمند اپل با دکمه‌های ثابت فیزیکی مجهز می‌شود

شماری از دانشمندان می‌گویند که بزودی ساعت هوشمند اپل با دکمه‌های ثابت فیزیکی مجهز خواهد شد.   دانشمندان تکنالوژی می‌گویند که این تغییرات بخاطر رفاه و آسودگی کاربران صورت می‌گیرد زیرا کابران می‌توانند بدون لمس...