شورای امنیت اوکراین تحقیقات در مورد فروش انجن راکت به کوریای شمالی را آغاز کرد

شورای امنیت اوکراین تحقیقات در مورد فروش انجن راکت به کوریای شمالی را آغاز کرد

رئیس جمهور اوکراین می‎گوید درباره گزارش‎هایی که حکایت می‎کند کوریای شمالی شاید انجن‎های راکت‎های بالستیکی را از اوکراین خریداری کرده باشد، دستور تحقیق دقیق و کامل داده است   پیترو پوروشینکو در صفحۀ فیس بوک خود...