برکناری رئیس جمهور اوکراین تظاهرات گسترده‌ای را در پی داشت

برکناری رئیس جمهور اوکراین تظاهرات گسترده‌ای را در پی داشت

گزارش‌ها حالی از آنست که هزاران تن در شهر کیف پایتخت اوکراین بخاطر برکناری رئیس جمهورشان راهپیمایی کردند.   این تظاهرکننده گان خواستار استعفای آقای پترو پروشینکو رئیس جمهور کنونی کشورشان شده اند. با این حال...