اوکراین و آمریکا پیمان نظامی جدید امضا می‌کنند

اوکراین و آمریکا پیمان نظامی جدید امضا می‌کنند

اوکراین و آمریکا پیمان نظامی جدید امضا می‌کنند؛ مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند که بر بنیاد این پیمان، کیف از واشنگتن ادوات جنگی خریداری می‌نماید.   اوکراین و آمریکا در حالی این پیمان نظامی را امضا می‌کنند که...