اوچقون: برنامه پنج سالۀ صلح در افغانستان ساخته شد

اوچقون: برنامه پنج سالۀ صلح در افغانستان ساخته شد

شورای عالی صلح کشور می‌گوید که طرح برنامه پنج سالۀ صلح در کشور را آماده کرده‌است. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفت که این طرح را با نمایندگان کشورهای علاقه‌مند در برنامه صلح افغانستان نیز درمیان گذاشته‌است. وی...