اوچا: بیش از ۷۰ هزار خانواده در غور با نبود مواد غذایی مواجه اند

اوچا: بیش از ۷۰ هزار خانواده در غور با نبود مواد غذایی مواجه اند

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش تازه ‌اش گفته که بیش از ۷۰ هزار خانواده در غور به دلیل قحطی با نبود مواد غذایی مواجه اند.   در این گزارش آمده که خشکسالی‌ها و هجوم ملخ‌ها سبب شده که...