آغاز تحقیقات دربارۀ حمله بر دانشگاه اوهایوی امریکا

آغاز تحقیقات دربارۀ حمله بر دانشگاه اوهایوی امریکا

پولیس شهر کولمبس در ایالت اوهایو در امریکا می‌گوید، دربارۀ انگیزۀ احتمالی تروریزم در حملۀ دیروز یک تن توسط موتر و چاقو در یکی از لیلیه های دانشگاه این شهر تحقیق می‌کنند. کیم جاکوبس رئیس پولیس کولمبس در پاسخ به این سوال...